ตัวเลือกสินค้า

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535 “มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน” เหมาะนำไปใช้งานท่อสำหรับบ่อบาดาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ท่อเกษตรและชลประทาน ท่อสำหรับส่งน้ำดิบ ท่อสำหรับส่งน้ำประปา ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล ท่อสำหรับใช้งานสนามกอล์ฟ ท่อสำหรับทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

น้ำหนัก 0.3 kg
ข้องอ 45

PVC ข้องอ 45 1-1/2"(40 มม.) น้ำไทย หนา, PVC ข้องอ 45 1"(25 มม.) น้ำไทย หนา, PVC ข้องอ 45 1/2"(18 มม.) น้ำไทย หนา, PVC ข้องอ 45 2"(55 มม.) น้ำไทย หนา, PVC ข้องอ 45 3/4" (20 มม.) น้ำไทย หนา, PVC ข้องอ 45 4"(100 มม.) น้ำไทย หนา

error: Content is protected !!