ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ปลายเรียบ

Availability:

มีสินค้า


ผลิตตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อน้ำไทย เหมาะนำไปใช้งานท่อสำหรับบ่อบาดาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ท่อเกษตรและชลประทาน ท่อสำหรับส่งน้ำดิบ ท่อสำหรับส่งน้ำประปา ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล ท่อสำหรับใช้งานสนามกอล์ฟ ท่อสำหรับทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

฿64.00฿6,300.00

ตัวเลือกสินค้า

ผลิตตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อน้ำไทย เหมาะนำไปใช้งานท่อสำหรับบ่อบาดาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ท่อเกษตรและชลประทาน ท่อสำหรับส่งน้ำดิบ ท่อสำหรับส่งน้ำประปา ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล ท่อสำหรับใช้งานสนามกอล์ฟ ท่อสำหรับทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

น้ำหนัก 4 kg
ขนาด 200 cm
ท่อ PVC สีฟ้า ช-13.5 ปลายเรียบ

ท่อ PVC 1-1/2" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 1-1/4" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 1" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 1/2" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 10" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 2-1/2" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 2" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 3" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 3/4" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 4" ช-13.5 น้ำไทย, ท่อ PVC 6" ช-13.5 น้ำไทย

error: Content is protected !!